Kurs Przygotowawczy

Informacje dotyczące zajęć

 

Zajęcia w ramach kursu przygotowawczego mają formę indywidualną, prowadzone są w systemie jednego spotkania w tygodniu, w wymiarze 30 minut. Obejmują one zapoznanie z instrumentem, na którym dziecko ma zamiar się w przyszłości uczyć, a także z zagadnieniami ogólnomuzycznymi, które są elementem egzaminów wstępnych do szkół muzycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (Absolwenci Akademii Muzycznych, nauczyciele szkół muzycznych), mają one na celu oswoić dziecko z edukacją muzyczną w miłej i przyjemnej atmosferze.

 

Miesięczny koszt zajęć to 150 zł.

W przypadku wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dziecka w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Cel naszych zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych.

­
Loading...